ilkokul

ilkokul

  • Gaye Okulları Milli Eğitimin temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen nesiller yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
  • Öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve gurup olarak kendilerine sağlanan aktivitelerle ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.
  • Tam gün eğitim yapılan okulumuzda, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Programının yanı sıra ilkokul 1. Sınıftan itibaren İngilizce, Bilgisayar, Kodlama ve Robotik dersleri verilecektir
  • Ayrıca anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri yüzmeyi öğreneceklerdir.

 

                                

 Gaye İlkokul       gaye-ilkokul             ilkokul